ห้องประชุมสัมมนาและงานเลี้ยง

กว่า 100 งานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง และงานแต่งงานที่ไว้ใจใช้บริการที่ ลักษวรรณ รีสอร์ท ด้วยความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของเสียง แสง และสีสันในการจัดงาาน ในห้องประชุุมทั้ง 4 รูปแบบที่รองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน