ห้องพัก

สำรวจ

2,500 บาท

40 ตรม.

X 2 

อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

จาก: 3,500 บาท

28 ตรม.

จาก: 2,000 บาท

X 2

1,800 บาท

อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

จาก: 1,500 บาท

1,500 บาท

28 ตรม.

X 3

อาหารเช้า สำหรับ 3 ท่าน

จาก: 1,200 บาท

1,200 บาท

28 ตรม.

X 2

อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

 

จาก: 1,200 บาท

1,200 บาท

28 ตรม.

X 2

อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน